സ്കൂൾ,കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏകദിന സൗജന്യ പ്രസംഗ പരിശീന ക്ലാസ് നൽകുന്നു

പുനലൂർ:സ്കൂൾ,കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏകദിന സൗജന്യ പ്രസംഗപരിശീലനം നൽകുന്നു.പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന്റെയും ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയായ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെയും(എൻ. സി.ഡി.സി) സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ്ഏകദിന പരിശീല നം നൽകുന്നത്. ഏപ്രിൽ 19ന് പുനലൂർ ബാബാജി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന് എൻ.സി.ഡി.സി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ നേതൃത്വം നൽകും.ആദ്യം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 100പേർക്കാണ് പ്രവേശനം നൽകുക.താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോ 09288026160 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പി .ആർ.ഒ. ശില്പ മുരളി അറിയിച്ചു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇