. വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ ഖുർആൻ സമ്മേളനം പ്രചാരണ മുന്നോടിയായി മണ്ഡലം സന്ദേശ രേഖ വിതരണം യു.കുഞ്ഞാലി മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

താനൂർ. വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ ഖുർആൻ സമ്മേളനം പ്രചാരണ മുന്നോടിയായി മണ്ഡലം സന്ദേശ രേഖ വിതരണം യു.കുഞ്ഞാലി മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിസ്ഡം യൂത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഫീഖ് നടക്കാവ്, യു.കെ.ഒ.ശാഫി, കെ.അശ്റഫ്, റഫീഖ് മൂലക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

റിപ്പോർട്ട്

ബാപ്പു വടക്കയിൽ

+91 93491 88855