തിരൂർ: മാങ്ങാട്ടിരി പൂക്കൈത സ്വദേശി കൂനത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ(74) അന്തരിച്ചു

.തിരൂർ: മാങ്ങാട്ടിരി പൂക്കൈത സ്വദേശി കൂനത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ(74) അന്തരിച്ചുഭാര്യ:ലക്ഷ്മി.മക്കൾ:പുഷ്പ,മിനി,ബിന്ദു,ശ്രീമതി,രതീഷ്.മരുമക്കൾ:രാജൻ,സുരേഷ്,സുധീർ,ഷാജി,ശ്രീഷ്മ.പേരക്കുട്ടികൾ:ഷിബിൻ,അഖിൻ,ശരണ്യ,അനർവ്വ്,അമൽ,അതുൽ,വേദ.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇