പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുത്തു.

തിരൂരങ്ങാടി: പുകയൂർ ജിഎൽപി സ്കൂൾ പിടിഎ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി.ഉദ്ഘാടനം എ.ആർ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സി.ജിഷ നിർവ്വഹിച്ചു.പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് സി.വേലായുധൻ, പ്രധാന അധ്യാപിക പി.ഷീജ,എം.പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് പി.ജിജി പിടിഎ ഭാരവാഹികളായ സാദിഖ്, മർസിയ,സാജിദ എന്നിവരും അധ്യാപകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായാണ് പിടിഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചത്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇