ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ആചരിച്ചു


തിരൂരങ്ങാടി:പുകയൂർ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം വൈവിധ്യ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു.സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് മാതൃഭാഷയെ അനുസ്മരിച്ച് മലയാളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾ അണിനിരന്നു.പ്രധാനധ്യാപിക പി.ഷീജ മാതൃഭാഷാ ദിന സന്ദേശം കൈമാറി.മാതൃഭാഷയെ പ്രകീർത്തിച്ച് കുരുന്നുകൾ ഗാനമാലപിച്ചു.ഭാഷാ ദിന പ്രതിജ്ഞ, സാഹിത്യ കൃതികളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു.അധ്യാപകരായ കെ.രജിത,സി ശാരി, അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളായ ജിജിത,ശാദി മുഹമ്മദ്, ഫാത്തിമ ഫിദ, നിമിഷ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇