സെർവർ തകരാർ പരിഹരിക്കാതെ റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് താനാളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി

അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന സെർവർ തകരാർ പരിഹരിക്കാതെ റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തി സാധാരണക്കാന്റെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് താനാളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മറ്റി താനാളൂരിൽ റേഷൻ കട ഉപരോധിച്ചു. മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് പി.എസ്.അബ്ദുൾ ഹമീദ് ഹാജി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ്സ് ഭാരവാഹികളായ വി.അബ്ദു , കള്ളിക്കൻ റസാക്ക്, യു. സലിം, പി.എസ് കുഞ്ഞാലു, വി.മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇