ജി 20 ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

*ഡൽഹി* ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന G20 നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും. ലോകത്തിലെ 20 പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സുപ്രധാനമായ ഉച്ചകോടി ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപം ഇന്റർനാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ-കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് നടക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കടം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, സുസ്ഥിരത, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ജി 20 അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.1999-ൽ സ്ഥാപിതമായ, G20 അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വന്റി, 19 രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും (EU) ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തർഗവൺമെന്റൽ ഫോറമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ലഘൂകരണം, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജി20 ഉച്ചകോടി എല്ലാ വർഷവും വ്യത്യസ്ത അംഗരാജ്യത്താണ് നടക്കുന്നത്. 2023ലെ ജി20 ഉച്ചകോടി ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. “വസുധൈവ കുടുംബകം” അല്ലെങ്കിൽ “ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി” എന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ വിഷയം.*

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇