താനൂർ: പൂരപ്പുഴ അംബേദ്ക്കർ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന പാലക്കകണ്ടി അയ്യപ്പൻ (70) നിര്യാതനായി

താനൂർ: പൂരപ്പുഴ അംബേദ്ക്കർ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന പാലക്കകണ്ടി അയ്യപ്പൻ (70) നിര്യാതനായി ഭാര്യ: ലക്ഷ്മിമക്കൾ: ശിവൻ (കുഞ്ഞിമോൻ), സത്യൻ, ജയൻ, രതീഷ്, ശോഭനമരുമക്കൾ: ജിഷ, ശാലിനി, ഷിനി, സൗമ്യ, രമേശൻ

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇