താനൂർ സിപിഐ എം താനൂർ ലോക്കൽ കമ്മറ്റി വിഭജിച്ച് താനൂർ വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നു

. താനൂർ ടൗൺ, സൗത്ത്, കാരാട്, പന്തക്കപ്പാടം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, താനൂർ ടൗൺ നോർത്ത്, ചിറക്കൽ, മുക്കോല, മുക്കോല വെസ്റ്റ്, പൂരപ്പുഴ, ഓലപ്പീടിക എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് താനൂർ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. പി അജയ്കുമാർ സെക്രട്ടറിയായി പത്തംഗ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാട്ടിലങ്ങാടി, കാട്ടിലങ്ങാടി ടൗൺ, കാട്ടിലങ്ങാടി വെസ്റ്റ്, സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷൻ, രായിരിമംഗലം, ചാഞ്ചേരിപ്പറമ്പ്, പനങ്ങാട്ടൂർ, കണ്ണന്തളി, കണ്ണന്തളി പോസ്റ്റാഫീസ്, കുന്നുംപുറം, സെൻട്രൽ കുന്നുംപുറം, മോര്യ എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് താനൂർ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്. കെ വിവേകാനന്ദൻ സെക്രട്ടറിയായി പതിനൊന്നംഗ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. കൺവെൻഷൻ സിപിഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ഇ ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി. ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സമദ്താനാളൂർ റിപ്പോർട്ടവതരിപ്പിച്ചു. ഇ സുചിത്ര സംസാരിച്ചു. സി പി അശോകൻ സ്വാഗതവും, കെ വിവേകാനന്ദൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

വാർത്ത കുറിപ്പ് ബാപ്പു വടക്കയിൽ

+91 93491 88855