കേരള ക്ഷേത്രസംരക്ഷണ സമിതി തിരൂർ താലൂക്ക് പാലിയം വിളമ്പരം ആഘോഷിച്ചു

താനൂർ :കേരള ക്ഷേത്രസംരക്ഷണ സമിതി തിരൂർ താലൂക്ക് പാലിയം വിളമ്പരം ആഘോഷിച്ചു. മേഖല ദേവസ്വം ഒ കെ വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ ശശി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം നേടുന്നതെന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ താന്ത്രിക പൂജ പടിച്ചവർക്ക് ക്ഷേത്രാരാധന നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. രാജൻ നമ്പ്യാർ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചു.പി സുകുമാരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അറമുഖൻ ഓമച്ചപ്പുഴ, വിജിത പനങ്ങാട്ടൂർ , മനോമോഹൻ ഇന്ത്യ നൂർ . ശകുന്തള ചിറക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

റിപ്പോർട്ട് ബാപ്പു വടക്കേയിൽ

+91 93491 88855