താനൂർ: കെ പുരം കുണ്ടുങ്ങൽ സ്വദേശി വേളക്കാടൻ യാഹുട്ടി (67) നിര്യാതനായി

താനൂർ: കെ പുരം കുണ്ടുങ്ങൽ സ്വദേശി വേളക്കാടൻ യാഹുട്ടി (67) നിര്യാതനായി.തീരുർ ഗുഡ് ഷെഡിൽ സിമന്റ് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായിരുന്നുഭാര്യ: സുബൈദമക്കൾ: നജുബുദ്ധീൻ , മുജീബ്, ഫസീല മരുമക്കൾ: ശംസുദ്ധീൻ, റസീന, സുബിനാസ്

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇