വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്: പ്രമേയം പാസ്സാക്കി എൻസിഡിസി.

കോഴിക്കോട് : നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ (എൻസിഡിസി) കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അടുത്തിടെ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിനോടും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കോളേജുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതിനു പുറമേ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പാർട്ട് ടൈം ജോലികളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് എൻ സി ഡി സി റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ നൽകിയാൽ, അത് അവർക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പഠനത്തിന് പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരാളമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതുപോലെ സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, പണം നേടുക മാത്രമല്ല, പാർട്ട്‌ടൈം ജോലികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എൻ‌സി‌ഡി‌സിയുടെ ഫാക്കൽറ്റിയായ ഷക്കീലവഹാബ് പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനവും നൽകണമെന്നും അതുവഴി പ്രൊഫഷണൽ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നും മറ്റ് അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായപെട്ടു . അതേസമയം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് എൻസിഡിസി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പണം അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഈ തൊഴിൽ അത് കണ്ടെത്താനും അവരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇