ശംസുദ്ദീൻതാനൂർ: ഉണ്ണിയാൽപഞ്ചാരമൂല സ്വദേശിപുതിയ വീട്ടിൽ ചെവിടാറെശംസുദ്ദീൻ (74) നിര്യാതനായി

ശംസുദ്ദീൻതാനൂർ: ഉണ്ണിയാൽപഞ്ചാരമൂല സ്വദേശിപുതിയ വീട്ടിൽ ചെവിടാറെശംസുദ്ദീൻ (74) നിര്യാതനായി. ഭാര്യമാർ: റാബിയ, റംല.മക്കൾ: ഹസീന, ഷൈജ, ഷമീർ, സമീറ, സൈബുന്നീസ.മരുമക്കൾ: ഉമ്മർ (സിറ്റി ഹോട്ടൽ), ഇസ്മാഈൽ, ഹനീഫ, നിസാം, നൂർജഹാൻ.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇