സഹബാസ്* 19 വയസ്സ് മരണപ്പെട്ടു

* *പാലച്ചിറ മാട്* പാലച്ചിറമാട് സ്വദേശി പറപ്പാറ സലാമിന്റെ മകൻ *പറപ്പാറ സഹബാസ്* 19 വയസ്സ് മരണപ്പെട്ടു കോളേജിൽ നിന്നും വിനോദയാത്ര പോകുന്നതിനിടയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ആയിരുന്നു അപകടം*മാതാവ് കരിങ്കപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റ് പടി സ്വദേശി മേനാട്ടിൽ റംല* കുടുംബം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് *

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇