*വേര്*യൂണിറ്റ് ലീഡേഴ്‌സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ചാപ്പനങ്ങാടി :ചാപ്പനങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന SSF ചാപ്പനങ്ങാടി സെക്ടർ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റ് ലീഡേഴ്‌സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂരിയാട് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഹാഫിള് നുസൈഫ് അദനി വിഷയവതരണം നടത്തി. ജുനൈദ് കല്ലായി, സഈദ് സനൂസി, ജുനൈദ് അദനി, റഹൂഫ് സഖാഫി സംസാരിച്ചു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇