താന്നൂർ ശോഭ പറമ്പിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന പറയംമ്പാട്ട് ഭാസ്ക്കരൻ എന്നവരുടെ ഭാര്യ രാധ 53 വയസ്സ് നിര്യാതയായി

താന്നൂർ ശോഭ പറമ്പിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന പറയംമ്പാട്ട് ഭാസ്ക്കരൻ എന്നവരുടെ ഭാര്യ രാധ 53 വയസ്സ് നിര്യാതയായി മക്കൾ രഞ്ജിത്ത്, ശ്രീജിത്ത്, രഞ്ജിത, മരുമക്കൾ.നിഷാദ് പൊന്നാനി, ആൻസി ശവസംസ്ക്കാരം രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇