*പെരുമണ്ണ എൽ.പി.സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകളോടൊപ്പം ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

ശിശു ദിനം ആഘോഷിച്ചു. ചെട്ടിയാൻ കിണർ ഗവ: ഹൈസ്കൂൾ ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് അംഗങ്ങൾ പെരുമണ്ണ എൽ.പി.സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകളോടൊപ്പം ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു. നഴ്സറിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മധുരം വിതരണം ചെയ്തു. സജ്ലാന തസ്നി ,ആയിഷ തസ്നി ,സഫ ,അനന്യ കെ.പി മിന്നത്ത്, ഹന്ന ഷഹന NP, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇