താനൂർ കുന്നുംപുറം പറപ്പൂര് സുകുമാരൻ (68) നിര്യാതനായി

താനൂർ : താനൂർ കുന്നുംപുറം പറപ്പൂര് സുകുമാരൻ (68) നിര്യാതനായി ഭാര്യ: രുഗ്മിണി.മക്കൾ : സുബിത ,സുചിത ,സുമിത , മരുമക്കൾ : പ്രേംദാസ് , ഗോപി .അനിൽകുമാർ ,

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇