പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

താനൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ താനൂർ : താനൂരിൽ നടന്നപ്രവാസിഫെഡറേഷൻ ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗം സക്കറിയ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. പി.വി.കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി,സി.പി.ഐ. ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗം വി. ബിജു,സി.പി.ഐ. മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി. വിജയൻ,ഷംസുദ്ദീൻ ആരിച്ചാലി,കെ. ഗുരുദാസൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.. താനൂരിൽ നടന്ന പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ താനൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സക്കരിയ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇