ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽകരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

*കക്കാട്: “മയക്കമില്ലാത്ത കുസുമങ്ങൾ” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കക്കാട് മദ്രസത്തു ദ്ദഅവത്തി സുന്നിയ്യ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന *ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽകരണം ഇന്ന്‌രാവിലെ 8 മണിക്ക് മദ്രസ്സ ഹാളിൽ നടന്നു.* കൂരിയാടൻ മരക്കാർ കുട്ടി മാസ്റ്റർ ഉൽഘാടനം ചെ. ചെയ്തു സി ജംഷീദ് അലി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രഭാഷണം നടത്തും. ഇവി മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഹാജി, സി ഉമർ റഹ്മാനി, ശരീഫ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശനവും നടന്നു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇