എൻ സി ഡി സി സൗജന്യ സൂം ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്: യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ്.

കോഴിക്കോട് : അജി ആർ(പ്രധാനാധ്യാപിക, ജി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോഴിക്കോട്) സൗജന്യ സൂം ഓൺലൈൻ സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിന്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിലാണ് (എൻസിഡിസി) പരിപാടി നടത്തുന്നത്. എൻ സി ഡി സി യുടെ സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് ഒരു ലോകം ഒരു ഭാഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ എൻ സി ഡി സി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്‌സാണ്ടറാണ്. ഫ്രീ സൂം ഓൺലൈൻ സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിലെ F8A ബാച്ചിന്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിലാണ് മുഖ്യാതിഥിയായി അജി ആർ ഔദ്യോഗികമായി പങ്കെടുക്കുക. ചടങ്ങിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം റെജി നോബിയും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഷിമി നൗഷാദും നിർവഹിക്കും. അതുപോലെ, എൻസിഡിസി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും, റോഷി നന്ദിയും പറയും. ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയാണ് എൻസിഡിസി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Comments are closed.