എൻസിഡിസിയുടെ സൗജന്യ സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

കോഴിക്കോട് : നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക ആർ അഞ്ജന നിർവഹിച്ചു. ബാച്ച് M4, സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് 2023 ഏപ്രിൽ 22-ന് വൈകുന്നേരം 9.30 PM-ന് (IST) സൂം വഴി നടന്നത്. ഉദ്ഘാടക ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രസ്തുത കോഴ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എൻ സി ഡി സി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറും വൺ വേൾഡ് വൺ ലാംഗ്വേജ് മൂവ്‌മെന്റിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ ബാബ അലക്‌സാണ്ടറാണ് കോഴ്‌സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, ഇത് തികച്ചും സൗജന്യവുമാണ്. എൻ സി ഡി സി സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയാണ്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇