സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗത്തിൽ എൻസിഡിസി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.

നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ (എൻസിഡിസി) കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗത്തെ കുറിച്ച് അംഗങ്ങൾ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു, ഇത് വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ്, ഇന്നത്തെ തലമുറ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ, ആരോഗ്യം, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ. ഒരുപാട് നല്ല വശങ്ങളുള്ള സോഷ്യൽമീഡിയ അതിന്റെ മോശം വശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിംഗ് സെഷനുകളും നടത്തണം, അതുവഴി കുട്ടികൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ധാർമ്മികമായി ഉപയോഗിക്കപെടുമെന്ന് എൻ സി ഡി സി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ അഭിപ്രായപെട്ടു. ഇത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് മറ്റ് എൻ സി ഡിസി കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ (NCDC) ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയാണ്. NCDC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://ncdconline.org

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇