മെഹന്തി മത്സരവും ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗിൽ ഏകദിന സൗജന്യ പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

പുനലൂർ: നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിൽ കേരള റീജിയനും, പുനലൂർ ഗ്രേറ്റർ ലയൺസ്‌ ക്ലബും സംയുക്തമായി ഏകദിന സൗജന്യ ഗ്ലാസ്‌ പെയിന്റിംഗ് പരിശീലനവും മെഹന്തി മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ജൂലായ് 22 രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പുനലൂർ ബാബാജി ഹാളിലാണ് പ്രോഗ്രാം.എൻ സി ഡി സി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകും. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 50 പേർക്കാണ് പ്രവേശനം. ഈ പരിശീലനത്തിന് പ്രായപരിധി ഇല്ല. പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. മെഹന്തി മത്സര വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് സമ്മാനം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും 9288026145 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

Comments are closed.