മുയ്തീൻതാനാളൂർ:പകര തീണ്ടാപ്പാറ പേവും കാട്ടിൽ മുയ്തീൻ (65) വയസ്സ് നിര്യാതനായി

മുയ്തീൻതാനാളൂർ:പകര തീണ്ടാപ്പാറ പേവും കാട്ടിൽ മുയ്തീൻ (65) വയസ്സ് നിര്യാതനായി. ഏറെ കാലം പലചരക്ക് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യ ഫാത്തിമ, മക്കൾ: അഫ്താബ് ആലം, ഹബീബ്, മഹ്ബൂബ്, ആരിഫ, ഹബീബ, മരുമക്കൾ : റഫീദ്( ദുബൈ) മുഹ്സിന തെസ്നി

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇