കേരളസമാജം ദൂരവാണിനഗർ കഥാ കവിത മത്സരം; കഥയ്ക്ക് സുദർശനൻ കോടത്തിനും കവിതയ്ക്ക് വിഷ്ണു സുജാത മോഹനും ഒന്നാം സമ്മാനം

ബംഗളുരുവിലെ ദൂരവാണി കേരളസമാജം നടത്തിയ അഖിലേന്ത്യാ കഥാ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സുദർശനൻ കോടത്ത്. ‘ പെൺ മരങ്ങൾ പടരുന്ന വീട്’ എന്ന കഥയ്ക്കാണ് 10000 രൂപയുടെ പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചത്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇