കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്‌ ഖാൻ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ

****പരപ്പനങ്ങാടി :* കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.[adsforwp id=”35620″]

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇