: കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യാ കെട്ടിടനിർമ്മാണ ഫണ്ട് ശേഖരണം താനൂരിൽ കെ ഷിനിമോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

താനൂർകർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യാ കെട്ടിടനിർമ്മാണ ഫണ്ട് ശേഖരണം താനൂർ ഏരിയയിൽ തുടക്കമായി. കെഎസ്കെടിയു ജില്ലാ ജോ.സെക്രട്ടറി കെ കെ ഷിനിമോൾ വി വി സത്യാനന്ദനിൽ നിന്നും പഴയപത്രം ഏറ്റുവാങ്ങി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സമദ് താനാളൂർ, സെക്രട്ടറി കെടിഎസ് ബാബു, ഷാഫി കെ പുരം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

ബാപ്പു വടക്കായിൽ

+91 93491 88855