നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഹൃധികയെ ഒഴുർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു,

നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഹൃധികയെ ഒഴുർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് യു ഹംസ കുട്ടിഹാജി, നേതാക്കളായ പി വാസുദേവൻ,റഹീം പെരിഞ്ചേരി ഹനീഫ കള്ളിയാട്ട് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദരിച്ചത്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇