സൗജന്യ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തി.

കോഴിക്കോട്: ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയായ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കൗണ്സിൽ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബാ അലക്സാണ്ടർ നടത്തുന്ന സൗജന്യ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽഅഡ്വ : വില്ലി ജിജോ(കൗൺസിലർ, 9-)oമത്തെ ഡിവിഷൻ ചെരൂർ, തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ കോപറേഷൻ) മുഖ്യാതിഥിയായി, പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ എടുത്തുപറയുകയും സൗജന്യ സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നതിൽ എൻസിഡിസി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്‌സാണ്ടറിന്റെ പങ്കിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.ഫെബ്രുവരി 4ന് വൈകീട്ട് 7.30ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എൻസിഡിസി മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തി.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇