ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സാക്ഷരത യജ്‌ഞം ‘മിതം 2.0’ തുടക്കമായി

താനൂർ.പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് എസ് ഇ വിഭാഗം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ കേരളയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഊർജ സംരക്ഷണ യജ്‌ഞം . ജി ആർ എഫ് ടി വി എച്ച് എസ് എസ് താനൂർ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പൊതു ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ താനൂർ ടൗണിലേക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. വാർഡ് കൗൺസിലർ ഹാബിത് വടക്കയിൽ പരിപാടി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ്‌ സലീം ബോധവൽക്കരണം നൽകി. അധ്യാപകരായ നിജില .എ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് കെ കെ ,റഷീദ ടി ,ഷാനവാസ് സിഎം ,നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് എൻ.എസ്.എസ് വോളന്റീർസ് താനൂർ ടൗണിൽ ഊർജ സംരക്ഷണ വലയം തീർത്ത് പ്രതിജ്ഞഎടുക്കുകയും ചെയ്തു .

Comments are closed.