മരണപ്പെട്ടു

*കുറ്റിപ്പാല സ്വദേശി പരേതനായ മുളക്കൽ കുഞ്ഞാലൻ എന്നിവരുടെ മകൻ ബീരാവു എന്നവർ മരണപ്പെട്ടു. മയ്യത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പതുമണിക്ക് കുറ്റിപ്പാല ജുമാമസ്ജിദിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.╌╌

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇