ക്ലീനിങ് ഡ്രൈവ് നടത്തി

ബാല തിരുത്തി :വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ ബാലാതുരുത്തി കണ്ടൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുണ്ടൂർ പി എം എസ് ടി കോളേജ് എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും ടൂറിസം ക്ലബ്ബിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വച്ചതാ ഹി സേവ ക്ലീനിങ് ഡ്രൈവ് നടത്തി. എൻഎസ്എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി സിറാജ്ജുദ്ദീൻ, ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് കോഡിനേറ്റർ ശാന്തി കെ പി, കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഡയറക്ടർ ശിവദാസൻ, ഹെൽത്ത്‌ ഇൻസ്പെക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ, വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സിന്ദു എ പി, ശ്രീനാഥ്‌ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടിയിൽ 50 എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാരും ഹരിതസേനാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇