ഈ വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ എല്ലാവരേയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിനന്ദിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ എല്ലാവരേയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇക്കുറി 4,19,128 വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതിയതിൽ 99.70 ശതമാനം കുട്ടികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. വിജയശതമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 0.44 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് ഈ അദ്ധ്യയന വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.68,604 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇത്തവണ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 44,363 ആയിരുന്നു. 24,241 കുട്ടികളുടെ വർദ്ധനവ്. ഇത്തവണ 2581 സ്കൂളുകൾ നൂറുശതമാനം വിജയം കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി. നൂറുശതമാനം വിജയം നേടിയ സ്കൂളുകളിൽ 951 എണ്ണവും സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ആണെന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. 1191 സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും നൂറുമേനി നേട്ടം നേടുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് ആഹ്ലാദകരമായ വാർത്തയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ വിജയത്തിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ധ്യാപകരേയും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഉപരിപഠനത്തിന് ഇത്തവണ യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കാതെ പോയവർ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവർ നിരാശരാകാതെ അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനാവാശ്യമായ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇