താനൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിൽ മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

.മലപ്പുറം താനൂർ:

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഓട്ടോ ടാക്സി ആൻഡ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ താനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താനൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. സിഐടിയു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അധ്യക്ഷൻ പി ടി ഷഫീഖ് അധ്യക്ഷനായി. ബാലകൃഷ്ണൻ ചുള്ളിയത്ത് സംസാരിച്ചു. സുജീന്ദ്രൻ മേലേപ്പുറം സ്വാഗതവും, സുരേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.*റിപ്പോർട്ട് :-*ബാപ്പു വടക്കയിൽ+91 93491 88855.*