*⚫ പൂക്കിപ്പറമ്പിൽ 8 വയസ്സുകാരൻ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു

പൂക്കിപ്പറമ്പ് മണ്ണാർപ്പടിയിൽ 8 വയസ്സുകാരൻ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു. പട്ടത്തോടിക ശിഹാബ് എന്നവരുടെ മകൻ അഷ്മിൽ 8 വയസ്സുകാരൻ ആണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.ഉടനെ പിതാവ് കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി എങ്കിലും താനൂർ ഫയർ ഫോഴ്സ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി രക്ഷപെടുത്തി കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു,ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആണ് അപകടം നടന്നത്.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇