അമ്മിണി (62 നിര്യാത യായി.

താനൂർ : താനൂർ മുക്കോലപരേതനായ ചിറക്കൽ പറമ്പിൽ വാസുവിന്റെ ഭാര്യ: അമ്മിണി (62 നിര്യാതയായി, സംസ്കാരം ഇന്ന് (വ്യാഴം) രാവിലെ 8 മണിക്ക് വീട്ടു വളപ്പിൽ , മക്കൾ : ഷിജു. ബിനി. ബിജി. ബിനിത.. മരുമക്കൾ :രഞ്ജിത്ത്. രാജീവ്‌. രതീഷ്. ശില്പ ,

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇