ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടുദുബായിലെ കറാമയിൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു

ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടുദുബായിലെ കറാമയിൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു.താനൂർ നിരമരുതൂർ ശാന്തിനാഗറിൽ കുഞ്ഞവറാൻ മരക്കാരകത്ത് അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ പറന്നൂർ പറമ്പിൽയഹ്‌കൂബ് ആണ് മരണപെട്ടത്. അപകടത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇