താനൂർ ഒലീവ് ഓടിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം ലോറി സ്ക്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചു

താനൂർ ഒലീവ് ഓടിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം ലോറി സ്ക്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചു താനൂർ എച്ച്.എസ്.എം. റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന ചേലാട്ട് യാഹവിന്റെ മകൻ യാസിർ 42 വയസ് പെയിന്റിങ്ങ് ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവാണ് മരണപ്പെട്ടത് മൃതദേഹം തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇