തലക്കടത്തൂർ നെല്ലിക്കാട് ബസ്സും ഓട്ടോയും കൂട്ടി ഇടിച്ചു അപകടം

അപകടത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക് എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നു.പരിക്കെറ്റ ഡ്രൈവറെ തലക്കാടത്തൂർ അൽ നൂർ ആശുപത്രിയിൽപ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു..കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നു.

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇