*മെയ് 20 മുതൽ 22 വരെ 8 ട്രെയിനുകൾ സര്‍വ്വീസ് നടത്തില്ല

ആലുവ-അങ്കമാലി സെക്ഷനില്‍ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനാല്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിൻ സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ചില സർവ്വീസുകൾ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20, 21, 22 തീയതികളിലെ എട്ട് ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. *

Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ്👇

*20ാം തീയതിയിലെ മംഗലൂരു സെൻട്രൽ – നാഗർകോവിൽ പരശുറാം റദ്ദാക്കി21ലെ നാഗർകോവിൽ- മംഗളൂരൂ സെൻട്രൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി 21-ാം തീയതിയിലെ കൊച്ചുവേളി – നിലമ്പൂർ റോഡ് രാജാ റാണി എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി22-ാം തീയതിയിലെ നിലമ്പൂർ റോഡ് – കൊച്ചുവേളി രാജാ റാണി എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി21-ാം തീയതിയിലെ തിരു: സെൻട്രൽ – മഥുരൈ അമൃത എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി22-ാം തീയതിയിലെ മഥുരൈ – തിരു: സെൻട്രൽ അമൃത എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി21-ാം ലെ കൊച്ചുവേളി – ലോകമാന്യ തിലക് ഗരീബ് രഥ് റദ്ദാക്കി22 -ാം തീയതിയിലെ ലോകമാന്യ തിലക് – കൊച്ചുവേളി ഗരീബ് രഥ് റദ്ദാക്കി.

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിൻ👇

21ലെ തിരു: സെൻട്രൽ – ഷൊർണ്ണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം വരെ മാത്രം 22ലെ ഗുരുവായൂർ – ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സപ്രസ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും 21ലെ ചെന്നൈ എഗ്മോർ – ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം വരെ മാത്രം22ലെ കണ്ണൂർ – എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് തൃശ്ശൂർ വരെ മാത്രം21ലെ ഷൊർണ്ണൂർ – തിരു: സെൻട്രൽ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും21ലെ എറണാകുളം – നിസ്സാമൂദ്ദീൻ മംഗള എക്സ്പ്രസ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും21ലെ പാലക്കാട് – എറണാകുളം മെമു ചാലക്കുടി വരെ മാത്രം21ലെ എറണാകുളം – പാലക്കാട് മെമു ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും.