കേരളത്തിലും വിദേശത്തും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ മലയാളികളെ സഹായിക്കാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് …


Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

കേരളത്തിലും വിദേശത്തും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ മലയാളികളെ സഹായിക്കാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇൻഫിനിറ്റി സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ യു.എ.ഇയിൽ നിർവഹിക്കുന്നു.
Source