കാലവര്‍ഷം: ജില്ലയില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു


Subscribe our YouTube channel Now!!
👇👇👇👇


വാർത്തകൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ
Tap Here!!👇🏻👇👇

കാലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ/ താലൂക്ക് തല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളും ഫോണ്‍ നമ്പറും ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം നമ്പറും:

ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂം

ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റ് -0491 2505309

ജില്ലാ അടിയന്തരഘട്ട കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം – സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്‌- ടോൾഫ്രീ -1077
-8921994727
-0491 2505292

താലൂക്ക് തല കൺട്രോൾ റൂം

പാലക്കാട് താലൂക്ക് ഓഫീസ് – 0491 2505770

ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്-0492 2222324

ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് – 04923 224740

ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ഓഫീസ്-0466 2244322

പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ഓഫീസ്-0466 2214300

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ഓഫീസ് -04924 222397

അട്ടപ്പാടി താലൂക്ക് ഓഫീസ്-04924 291470Source link